Veikla

 

 


 

SEMINARAI
Nuolat organizuojame trumpalaikius ir ilgalaikius seminarus.
 
KURSAI
Organizuojame užsienio kalbų (anglų, vokiečių), kompiuterinio raštingumo, darbų saugos bei saviraiškos kursus.
 

KONFERENCIJOS
Organizuojame įvairias temines konferencijas.
Jose pedagogai skleidžia patirtį, pristato inovacijas.
 

KONSULTAVIMAS
Darbuotojai nuolat konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rašymo, IKT, nuotolinio mokymo(si)  klausimais.
 

EDUKACINĖS KELIONĖS
Vykdome savo parengtas akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas ne Lietuvos Respublikoje.
 

PARODOS
Centre nuolat veikia tautodailininkų, pedagogų bei jų  ugdytinių teminės parodos.
 

METODINĖ VEIKLA
Nuo 2009 m. koordinuojame rajono metodinių būrelių veiklą.
 
BIBLIOTEKA
Veikia biblioteka, kurioje pedagogai ir studentai gali naudotis edukacine, grožine bei kita literatūra.
 
GEROSIOS PATIRTIES BANKAS
Esame sukaupę rajono pedagogų gerosios patirties banką.
 

PROJEKTAI