2014 m.

1.Projektas „MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SOCIALINIO DIALOGO SKATINIMAS“. 

 Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-02-008. Mažeikių švietimo centras - projekto teikėjas.


Straipsnis apie projekto vykdymą


2.  „PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009).  Mažeikių švietimo centras - projekto partneris