Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto akademinių pažymų įteikimas

Birželio 26 d. 16 val. Mažeikių švietimo centre vyks akademinių pažymų įteikimas, baigusiems Viešojo valdymo papildomąsias studijas. 


Po to bus pildomi dokumentai dėl magistrantūros studijų bei aptariama kita aktuali informacija studijų organizavimo klausimais. 

Stojantieji į magistrantūros studijas pateikia :
1 nuotrauką (dokumentinė);
paso arba asm. tap. kortelės kopiją;
* jei pasikeitė pavardė - pavardės pasikeitimo dokumento kopiją;
Stojamosios studijų įmokos apmokėto kvito kopiją; ( kvitus rasite: https://ziniarasciai.secure.su.lt/su/? )
Prašymą ir sutartį pildysime vietoje.

 

Atgal