Renkama užsienio kalbų mokytojų, ketinančių dirbti pagal pradinio ugdymo programą, grupė į metodikos kursą

Informuojame, kad vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų kvalifikacijai patvirtinimo“ priedo (Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas)                  16 punktu -  užsienio kalbos pagal pradinio ugdymo programas gali mokyti dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą,  š.m. gegužės mėn. Mažeikių švietimo centre planuojame pradėti vykdyti 
METODIKOS KURSĄ „KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJAMS, KETINANTIEMS DIRBTI PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ“
(Akredituota UPC nacionalinio lygio programa Nr. 213000036). 

Dalyvio mokestis – 90 €/310,75 Lt. Kviečiame registruotis į metodikos kursą tel. 8443 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com iki š.m. balandžio mėn. 10 d. 

Programa: 

 

Atgal