Gauti nauji leidiniai iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro

Kviečiame ugdymo įstaigų vadovus bei pedagogus naudotis naujai gautais lyderystės tematika leidiniais.  
Leidinių pavadinimai:

1. „Lyderystės vystymosi mokykloje modelis“
2. „Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos“
3. „Personalo valdymas“
4. „Žmonių santykiai organizacijoje“
5. Mažeikis G. „Po pono ir tarno“
6. „Sėkminga projektų vadyba“

 

Atgal