Gauti metodiniai leidiniai iš projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“

LR Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru parengė metodinius leidinius projektui „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“: Kompetencijų ugdymas (metodinė knyga mokytojui), „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“, „Interneto svetainės „Gamtos mokslų kursas 7- 8 klasėms“ naudotojo vadovas“, „Interneto svetainės „Lietuvių kalbos kursas 5-6 klasėms“ naudotojo vadovas“. Kviečiame pedagogus naudotis gautais leidiniais. 

 

Atgal