Dokumentų priėmimas į ŠU Socialinių mokslų fakulteto Viešojo valdymo magistro studijas Mažeikiuose

Š.m. vasario 27 d. 12.00 val. Švietimo centre vyks kolegijų ir universitetų absolventų susitikimas su Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanu bei atstovais. Susitikimo metu bus pristatoma Viešojo valdymo magistro studijų programa bei priimami dokumentai stojimui į šias studijas Mažeikiuose. Kviečiame studijuoti. Išsamesnė informacija tel. 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com 

Priėmimui reikalingi dokumentai

 

·    prašymas ir sutartis (pildomas vietoje);

·   bakalauro  baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma jei studijos dar tik baiginėjamos;

·    1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);

·    paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija iš abiejų pusių ant vieno lapo;

·    dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;

 

Atgal