Apie mus

Mažeikių švietimo centras įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d., 2006 m. balandžio 1 d. įgijo juridinio asmens statusą. 

Švietimo centras yra sudedamosios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis – mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklo, užtikrinančio valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, elementas. 

Švietimo centras – žmonės ir veikla, sudarantys galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas.


Darbuotojai:

Viktoras Prokopčukas  

 

Direktorius Viktoras Prokopčukas 

 • Užtikrina efektyvią švietimo centro veiklą.
 • Kuruoja ugdymo įstaigų vadovų metodinius būrelius
Januskaite

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams
Živilė Januškaitė

 • Tvarko įstaigos dokumentaciją, archyvą.
 • Atsakinga už centro aprūpinimą materialiniais resursais.
 • Išrašo sąskaitas-faktūras, tvarko kasą.
Irena Krinickienė  

Metodininkė Irena Krinickienė 

 • Kuruoja, informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos,  technologijų mokytojų bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinius būrelius.  
 • Administruoja švietimo centro internetinę svetainę.
 • Testuoja ECDL pažymėjimui gauti.

 

Irena Krinickienė  

Metodininkė Laima Žilinskienė

 • Kuruoja anglų kalbos,  dailės, ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų, auklėtojų, meninio ugdymo, choreografijos, muzikos mokytojų bei bibliotekininkų metodinius būrelius. 
 • Prižiūri švietimo centro bibliotekos fondą, populiarina edukacinę literatūrą.


Sida Kojelienė  

Metodininkė Sida Kojelienė 

 • Kuruoja lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, tikybos, etikos, teatro mokytojų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių (mokyklų ir darželių) bei psichologų metodinius būrelius. 
 • Teikia kvalifikacijos tobulinimo renginių duomenis AIKOS sistemai. 


 


Laima Januškienė


 

Vyresnioji buhalterė Laima Januškienė

 • Tvarko švietimo centro buhalterinę apskaitą.